O FIRME

Spoločnosť J.P.V.K. SROS spol. s r. o. so sídlom v Dolnom Kubíne je stavebnou firmou ktorá vznikla v roku 1991 . Viac než 20-ročná skúsenosť a vysoká odbornosť našich pracovníkov a úspešne vybudované stavby najrôznejšieho charakteru sú najlepšou zárukou spoľahlivosti, kvality a Vašej spokojnosti.

Firma disponuje skúsenými špecialistami i všetkým potrebným technickým vybavením, stavebnou a dopravnou mechanizáciou. Od roku 1996 disponuje vlastnou výrobou certifikovaného betónu s moderným miešacím jadrom THM750 o objeme 0.5 m3 s riadiacim systémom QEL. Od roku 1997 začala rozširovať strojársku výrobu a realizovať aj diela zo zváraných konštrukcií (výrobné haly, sklady, kotolne na biomasu a pod.) diela jednoúčelových zariadení (jednoúčelové stroje a technologické plošiny). Pre zlepšenie kvality získala firma J.P.V.K. SROS spol. s r. o. v roku 2004 certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001:2000.

Spoločnosť sa rozhodla upevniť systém riadenia svojich činností aj vzhľadom na dopad na životné prostredie a BOZP a v roku 2010 zaviedla integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý zahŕňa okrem manažérstva kvality aj systém environmentálneho manažérstva a manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, na ktoré v tomto roku získala certifikáty STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009. To všetko nám umožňuje prispôsobiť sa v maximálnej miere Vaším požiadavkám a zaručuje, že vybudované stavebné dielo bude spĺňať požadovanú kvalitu a parametre.

Hlavné oblasti zamerania:

REFERENCIE

ISO

Spoločnosť J.P.V.K. SROS s.r.o. je budovaná s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka a zároveň na spokojnosť svojich zamestnancov. Preto bol plánovaný a rozvíjaný systém manažérstva kvality už od roku 2004, na ktorý mu bol udelený certifikát STN EN ISO 9001:2009.

Spoločnosť sa rozhodla upevniť systém riadenia svojich činností aj vzhľadom na dopad na životné prostredie a BOZP a v roku 2010 zaviedla integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý zahŕňa okrem manažérstva kvality aj systém enviromentálneho manažérstva a manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, na ktoré v tomto roku získala certifikáty STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.

Zaviazala sa zaviesť v spoločnosti také opatrenia, ktoré sú v súlade s modernými svetovými trendmi a preventívnymi postupmi v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a BOZP, ktoré spoločnosti zaručuje, že vyhovuje nielen legislatívnym požiadavkám, ale je v rovnováhe so sociálno-ekonomickými požiadavkami.

KONTAKT

Vedenie spoločnosti

Konateľ firmy:
Ing. Pavol Kozáčik
e-mail: sros@sros.sk
tel.+421 905 800 294

Riaditeľ firmy:
Adam Kozáčik
e-mail: kozacik.adam@sros.sk
tel. +421 915 803 246

Personálne oddelenie:
Ivana Horemužová
e-mail: info@sros.sk
tel.+421 905 236 081

Ekonomické oddelenie:
Ľubica Krkošková
e-mail: eko@sros.sk
tel.+421 905 500 091

Certifikáty, ISO:
Ľubica Krkošková
e-mail: eko@sros.sk
tel.+421 905 500 091

Realizácia stavieb

Projektový manažér:
Ing. Matej Jandura
e-mail: jandura@sros.sk
tel.+421 908 721 373

Príprava stavieb:
Bc. Filip Kereškéni
e-mail: rozpocty@sros.sk
tel.+421 918 912 085

Doprava a sklady:
Mgr. Mária Zápotočná
e-mail: zapotocna@sros.sk
tel.+421 907 818 699

Stavbyvedúci:
Tomáš Olbert
e-mail: olbert@sros.sk
tel.+421 905 246 721

Stavbyvedúci:
František Tarčák
e-mail: tarcak@sros.sk
tel.+421 915 957 635

Stavbyvedúci:
Ing. Erik Garek
e-mail: garek@sros.sk
tel. +421 905 822 567

Adresa: J.P.V.K. SROS spol. s r.o., M.R. Štefánika 2266, 026 01, Dolný Kubín, Slovakia
IČO: 315 612 41, | DiČ: 2020424428 | IČ DPH: SK 2020424428
Obchodný register: Okresný súd, Žilina, Oddiel: Sro, vložka: 3854/L

Kontakt sídlo firmy: 043/5863 908, 5862 502
e-mail: info@sros.sk

embed google maps
terms and conditions sample