HOVAL s.r.o.

II.etapa-Výrobno skladovacia Hala Istebné