Hydac Electronic s.r.o.

II.etapa Výrobno-skladovacia Hala Tvrdošín-Krásna Hôrka