Kultúrne pamiatky

Bajčiova veža – Párnica

 

Kaštieľ Kubínyi, Vyšný Kubín

Kaštieľ pred rekokonštrukciou a po rekonštrukcii