Zdravotnícke zariadenia

Zdravotnícke zariadenie Ortocentrum, ORTO-PROTETIKA s.r.o.

Zariadenie sociálnych služieb, Dom pre seniorov, Medik-M n.o.

Lekáreň Martin