O nás

Stavebná firma J.P.V.K SROS spol. s.r.o., pôsobí na trhu od apríla 1992. Hlavným zameraním spoločnosti je v súčasnosti výstavba obytných a neobytných budov, rodinných domov, hál a pozemných komunikácií. Vzhľadom na viacročné skúsenosti sa firma nevyhraňuje na žiadny charakter stavieb, stavia stavby rôzneho typu a zamerania, nakoľko aj v minulosti prijala nové výzvy, ktoré posúvajú spoločnosť dopredu.

Firma disponuje skúsenými špecialistami, kvalitným technickým vybavením, stavebnou a dopravnou mechanizáciou. Stratégiou vedenia spoločnosti je inovatívnosť, profesionálny rozvoj, sociálne pohodlie svojich zamestnancov, kvalitne odvedená práca, ochrana životného prostredia a tímová práca k prospechu zainteresovaných strán.

Všetky tieto atribúty ako skúsenej stavebnej firme umožňujú prispôsobiť sa v maximálnej miere požiadavkám zákazníka a zaručuje mu, že vybudované stavebné dielo bude spĺňať požadovanú kvalitu a celkovú spokojnosť nielen počas samotnej realizácie diela, ale aj po jeho odovzdaní. Dlhoročné skúsenosti, stabilný a odborne zdatný tím pracovníkov, posúvajú spoločnosť na popredné miesta v sektore stavebníctva.

Stavby

Polyfunkčné objekty
Rodinné domy
Čisté výrobné priestory
Administratívne budovy
 
Zdravotnícke zariadenia
 
Výrobné a skladovacie haly
Kultúrne pamiatky
Ostatné