Naše služby 

Priemyselné stavby

Sklady, logistické centrá, výrobné haly

Medzi naše najvýznamnejšie zamerania patrí výstavba logistických centier, výrobných a skladových hál. Projekty zastrešujeme od ich úplného začiatku výstavby ,dodania kompletných technologických častí a odovzdania. Využívame moderné technológie, kvalifikovaných zamestnancov v čo najväčšej kvalite aby sme tak uspokojili všetky potreby investora.

Občianske stavby

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, HOTELY, POLYFUNKČNÉ BUDOVY, ZDRAVOTNÉ STREDISKÁ

Jedným z našich hlavných zameraní je občianska výstavba . Zabezpečujeme komplexnú výstavbu od jej úplného začiatku až po vyčistenie budov a dodanie podkladov ku kolaudácii stavby. Tieto projekty dodávame ako „stavbu na kľúč“ a počas celej výstavby sa snažíme hľadať pre investora tie najoptimálnejšie riešenia.

Bytová výstavba

Byrové domy, Apartmánové domy, Vilové štvrte

Naša spoločnosť sa taktiež venuje výstavbe bytových domov. Takýto tip výstavby si vyžaduje enormné požiadavky na detaily a kvalitu prevedeného diela,pretože každý majiteľ bytu je samostatný investor a vyžaduje si osobitný prístup a tak ku každému pristupujeme jednotlivo a s maximálnym úsilím splniť všetky predstavy.

Rekonštrukcia budov a kultúrnych pamiatok

Jednou z našich špecialít je aj rekonštrukcia historických budov. Tento tip stavieb je špecifický v tom , že musíte zohľadňovať historickú hodnotu daného diela, postupovať podľa technologických predpisov, ktoré sa používali stáročia pred nami a tak sa aj my snažíme každého remeselníka v tomto smere vzdelávať aby po rekonštrukcii tieto miesta mali svojho „Genius Loci“.

Technické zariadenie budov

Vykurovanie a chladenie, zdravotechnika, kanalizácia, rozvody tepla, plynoinštalácia

Okrem výstavby sme špecialistami na zabezpečenie technického zariadenia budov. V rámci projektu pokryjeme vykurovanie a chladenie, kanalizáciu aj rozvody plynu. Celý proces naprojektujeme aj zrealizujeme.