Kto sme 

O nás

O spoločnosti

Spoločnosť J.P.V.K. SROS spol. s.r.o. je stabilnou, rešpektovanou a dynamicky sa rozvíjajúcou stavebnou firmou pôsobiacou na trhu od roku 1992. Vysokou odbornosťou, dlhoročnými skúsenosťami a hodnotami, ktoré vyznáva úspešne zhmotňuje plány a sny svojich zákazníkov už tri desaťročia. Stavby, ktoré realizuje sú zárukou kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti. Klientom poskytuje komplexné služby v oblasti výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov rôznorodého charakteru vrátane odborného poradenstva.

Čo robíme

Hlavné zameranie

Už od svojho založenia sa spoločnosť vyprofilovala ako zhotoviteľ pozemných stavieb, ponúkajúca komplexný servis (tzv. „stavba na kľúč“) v snahe zabezpečiť plynulú a úspešnú realizáciu stavby. Spoločnosť disponuje vlastnou nákladnou dopravou, mechanizáciou a strojovou výbavou, ktorú neustále inovuje.

Viac o oblastiach zamerania
Vízia / misia / hodnoty

Vízia

Hlavnou ambíciou spoločnosti je pomáhať klientom zväčšovať ich priestor na podnikanie a vytvárať príjemnejšie, bezpečnejšie pracovné prostredie, v ktorom sa ľudia cítia pohodlne. To všetko v rámci prvotriednej kvality, maximálnej efektivity a s ohľadom na životné prostredie. Každý projekt pre nás výnimočný a tak sa k nemu aj staviame.

Misia

S cieľom naplniť požiadavky klienta považujeme za samozrejmé, že okrem zabezpečenia vysokej kvality a efektívnosti projektu počas celého jeho životného cyklu poskytujeme aj podporu v podobe odborného poradenstva. Sme presvedčení o tom, že našim poslaním je byť spoľahlivým a nápomocným partnerom pre zákazníkov, zamestnancov a investorov.

Hodnoty

Naše hodnoty sú základom všetkého čo robíme a definujú každý náš krok. Vďaka nim dokážeme dosahovať tie najlepšie výsledky a byť preferovanou voľbou v odvetví stavebného priemyslu.

Kvalita

V otázke kvality nerobíme kompromisy, považujeme ju za jeden z najdôležitejších princípov našej práce. Sme oddaní zámeru poskytovať ju v každom aspekte našej činnosti a jej zaisteniu venujeme mimoriadnu pozornosť.

Odbornosť

Kladieme veľký dôraz na zamestnanecký potenciál s cieľom prispôsobiť sa v maximálnej miere požiadavkám klienta a naplniť aj tie najvyššie nároky.

Spoľahlivosť

Ceníme si dôveru našich zákazníkov a našou prioritou je konať v súlade s najvyššími etickými štandardmi, dodržiavať svoje záväzky a byť v každom ohľade spoľahlivým partnerom.

Integrita

Etické podnikanie, čestnosť, poctivosť a otvorená komunikácia sú pre našu spoločnosť určujúcimi atribútmi.

Tímová práca

Vážime si prácu našich zamestnancov, ich vysoké pracovné nasadenie a lojalitu. Zakladáme si na vzájomnom rešpekte, úcte a spolupráci.

Morálne princípy

Etický kódex spoločnosti

Všeobecne uznávané a uplatňované morálne normy, ideály a princípy, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov. Etický kódex nám pomáha vnášať etiku do každodenného života členov spoločnosti. Aj týmto spôsobom sa snažíme svojich zamestnancov vzdelávať a motivovať.

Prečítajte si náš etický kódex
Ľudia

Náš tím je tajomstvom nášho úspechu

Hovorí to každý, ale v našom prípade je to pravda. Každý z našich zamestnancov je úžasný sám o sebe, ale spoločne sú esenciou, ktorá robí z našej spoločnosti zábavné a obohacujúce miesto na prácu. Tím JPVK SROS je zohratá, talentovaná skupina ľudí so spoločnou víziou: dosahovať pre našich klientov neustále skvelé výsledky.

Náš tím
Kvalita

Certifikáty

Od roku 2004 je spoločnosť certifikovanou stavebnou spoločnosťou, ktorá získala certifikát v oblasti kvality STN ISO 9001.

Spoločnosť sa rozhodla upevniť systém riadenia svojich činností aj vzhľadom na dopad na životné prostredie a BOZP a v roku 2010 zaviedla integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý zahŕňa okrem manažérstva kvality aj systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 a systém manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci STN 45001:2019.

Aplikáciou požiadaviek jednotlivých noriem je poslaním spoločnosti neustále zlepšovanie svojej činnosti, dodržiavanie legislatívy, spoľahlivosť a kvalita.

Politika SMQPolitika EMSPolitika BOZP