Náš tím 

Vedenie spoločnosti


Konateľ

Ing. Pavol Kozáčik
+421 905 800 294
sros@sros.sk


Riaditeľ

Adam Kozáčik
+421 915 803 246
kozacik.adam@sros.sk

Administratíva


Personalistika, mzdy

Iveta Paštrnáková Konštiaková
+421 917 130 935
pastrnakova@sros.sk


Administratívny pracovník

Lenka Janotíková
+421 907 789 686
faktury@sros.sk

Manažment stavieb


Projektový manažment

Ing. Matej Jandura
+421 908 721 373
jandura@sros.sk


Stavbyvedúci

Ing. Erik Garek
+421 905 822 567
garek@sros.sk

Maroš Turac
+421 948 168 106
turac@sros.sk

Ing. Martin Šikyňa
+421 948 942 671
sikyna@sros.sk

Rozpočty a príprava


Rozpočty

Bc. Filip Kereškéni
+421 918 912 085
rozpocty@sros.sk


Príprava

Bc. Štefan Jančo
+421 948 725 236
janco@sros.sk