Náš tím 

Vedenie spoločnosti


Konateľ

Ing. Pavol Kozáčik
+421 905 800 294
sros@sros.sk


Riaditeľ

Adam Kozáčik
+421 915 803 246
kozacik.adam@sros.sk

Administratíva


Personalistika, mzdy

Iveta Paštrnáková Konštiaková
+421 917 130 935
pastrnakova@sros.sk


Administratívny pracovník

Lenka Janotíková
+421 907 789 686
faktury@sros.sk

Manažment stavieb


Projektový manažment

Ing. Matej Jandura
+421 908 721 373
jandura@sros.sk

Ing. Štefan Jančo
+421 948 725 236


Stavbyvedúci

Ing. Kamil Kostolňák
+421 905 822 567
kostolnak@sros.sk

Maroš Turac
+421 948 168 106
turac@sros.sk

Pavol Samardák
+421 948 942 671

Rozpočty
a príprava


Rozpočty

Bc. Filip Kereškéni
+421 918 912 085
rozpocty@sros.sk


Príprava stavieb

Ing. Terézia Kolčákova
+421 947 967 195

Doprava


Doprava

Michaela Lachová
+421 197 583
doprava@sros.sk