Kontakt

Ing. Kozáčik Pavol – KONATEĽ, MAJITEĽ FIRMY: 

Adam Kozáčik – RIADITEĽ FIRMY

Manažment

Finančný riaditeľ: Ing. Krkošková Ľubica, MBA, eko@sros.sk, 0949 012 212

Manažér ľudských zdrojov: Ing. Horemužová Ivana, MBA, horemuzova@sros.sk, 0905 236 081

Manažér skladov a dopravy: Mgr. Mária Zápotočná, zapotocna@sros.sk, 0907 818 699

Majster logistiky MTZ : Slavomír Podubinský, mail: mtz@sros.sk, 0905 246 721

Backoffice manager/účtovník: Denisa Zápotočná, asistent@sros.sk

Zasielanie elektronických faktúr: faktury@sros.sk

Zasielanie životopisov, žiadostí: kariera@sros.sk

marketing@sros.sk

Manažment a realizácia stavieb

Projektový manažér: Ing. Jandura Matej, jandura@sros.sk, 0908 721 373

Projektový manažér: Ing. Tomáš Piš, pis@sros.sk, 0948 059 263

Hlavný prípravár, rozpočtár: Bc. Kereškéni Filip, rozpočty@sros.sk, 0918 912 085

Prípravár: Bc. Štefan Jančo. janco@sros.sk, 0907 358 711                 

Stavbyvedúci: Turac Maroš, turac@sros.sk, 0948 168 106

Stavbyvedúci: Ing. Garek Erik, garek@sros.sk, 0905 822 567

Stavbyvedúci: Ing. Horváth Martin, horvath@sros.sk, 0948 478 897

Stavbyvedúci: Ing. Šikyňa Martin, sikyna@sros.sk, 0948 942 671

Zasielanie reklamácií: reklamacie@sros.sk

Adresa: J.P.V.K. SROS spol. s r.o., M.R. Štefánika 2266, 026 01, Dolný Kubín, Slovakia
IČO: 315 612 41, | DiČ: 2020424428 | IČ DPH: SK 2020424428
Obchodný register: Okresný súd, Žilina, Oddiel: Sro, vložka: 3854/L

Kontakt sídlo firmy:
tel. 043/5863 908, 5862 502
e-mail: info@sros.sk